Przekonałem się, że wszystkie negatywne mechanizmy, których się człowiek nauczył ? można przełamać i wyeliminować. To bardzo wiele kosztuje, jest szalenie trudne, nieraz chciałbym uciec ? ale widzę, jak wielkie efekty przynosi ta systematyczna praca. — Marek

Czytelnia

Fazy choroby alkoholowej

 

1. Picie towarzyskie

- picie towarzyskie przy okazji przyjęć i uroczystości

- picie dla przyjemności

 

2. Faza ostrzegawcza

- picie dla poprawy nastroju

- szukanie i tworzenie okazji do picia

- początki regularnego picia

- upijanie się w sytuacjach towarzyskich

- „urywanie się filmu”

- „klinowanie” usuwanie kaca za pomocą alkoholu

- wzrost tolerancji na alkohol

- okresowe kłopoty z pamięcią po wypiciu

- picie w ukryciu, w samotności

 

3. Faza Krytyczna

- wyrzuty sumienia, poczucie winy

- poczucie konieczności wypicia przed południem

- zaniedbywanie rodziny i konflikty małżeńskie

- oszukiwanie związane z piciem

- utrata zainteresowań nie związanych z piciem

- obojętność w stosunku do jedzenia, nieregularność odżywiania

- produkowanie usprawiedliwień i alibi dla dalszego picia

- nieudane próby kontrolowania picia

- zachowania agresywne i konflikty z zasadami prawa i porządku

- nasilanie się zaburzeń pamięci

- zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego

- napięcie, drżenie i przymus porannego picia

- picie ciągami z okresami powstrzymywania się od alkoholu dla poprawy zdrowia

- próby udowadniania sobie swojej siły woli i zdolności do kontrolowania picia

- pogorszenie się zdrowia fizycznego

- obniżanie się tolerancji na alkohol

- zaburzenia popędu seksualnego

 

4. Faza chroniczna

- okresy długotrwałego upijania się

- osłabiona zdolność rozumowania

- picie stało się jedyną ważną sprawą w życiu

- załamanie moralne, degradacja zawodowa i społeczna

- rozpad więzi rodzinnej

- poczucie skrajnej bezradności i odizolowania się od świata

- stany lękowe i obsesyjne picie

- otępienie alkoholowe

- psychozy alkoholowe, delirium,

- padaczka alkoholowa

- choroby somatyczne – mars kość wątroby, polineuropatia

- krańcowe załamanie się funkcji organizmu

 

5. Faza powrotu do zdrowia

- pełna akceptacja trzeźwości i abstynencji

- twórcze wykorzystanie czasu wolnego

- zmiana stylu życia, zwrócenie się do nowych wartości i ideałów

- uczenie się znajdowania przyjemności w trzeźwym życiu

- zwiększenie zainteresowania robieniem czegoś pożytecznego i dobrego w życiu

- rekonstrukcja więzi rodzinnych i praca nad ulepszeniem życia rodzinnego

- angażowanie się w pomaganie innym ludziom

- odzyskiwanie zaufania i akceptacji ze strony najbliższych osób

- odzyskiwanie szacunku dla siebie samego

- odzyskiwanie i powstawanie nowych zainteresowań

- poprawa zdolności do współżycia seksualnego

- dbanie o odpowiednie odżywianie się, regularny sen i wypoczynek

- przygotowanie planu dalszej pracy nad ulepszeniem własnego życia

- trenowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi

- trenowanie praktycznych umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi

- poznawanie stanu własnych umiejętności życiowych potrzebnych do trzeźwego życia

- trenowanie umiejętności zapobiegania nawrotom picia

- zdobywanie wiedzy o procesie nawrotu picia i sygnałach ostrzegawczych

- przygotowywanie się do systematycznego uczestnictwa w programie AA

- praca nad konstruktywnymi i trzeźwymi kontaktami z innymi ludźmi

- praca nad poprawą kontaktów z członkami własnej rodziny

- rozpoznawanie uszkodzeń i zagrożeń w życiu własnej rodziny

- zrozumienie i akceptacja obecności Siły Wyższej jako wsparcia w pracy nad sobą

- budowanie poczucia własnej wartości

- budowanie nowej wizji własnego życia w trzeźwości

- uczenie się trafnego rozumienia siebie i własnego otoczenia

- rozpoznawanie własnego systemu iluzji i zaprzeczeń

- zdobywanie wiedzy o mechanizmach uzależnienia

- rozpoczęcie pracy nad rozwojem duchowych aspektów życia

- uczenie się konstruktywnego postępowania z własnymi uczuciami

- rozpoznawanie własnych uszkodzeń emocjonalnych i duchowych

- zdobywanie wiedzy o uszkodzeniach życia emocjonalnego i duchowego

- uznanie faktu własnego uzależnienia i nadzieja na uratowanie siebie

- dostrzeganie faktu utraty zdolności do kierowania swoim własnym życiem

- rozpoznawanie i uznawanie faktu własnej bezsilności wobec alkoholu

- uświadamianie sobie szkod we własnym życiu spowodowanych przez alkohol

- zdobywanie wiedzy o objawach i naturze uzależnienia od alkoholu – uczestnictwo członków rodziny w programie pomocy psychologicznej dla rodzin

- rozpoczęcie systematycznej terapii uzależnienia

- początek zdawania sobie sprawy z własnej choroby

- dłuższe przerwy w piciu i kontakty z placowką odwykową i grupami samopomocy

- leczenie uszkodzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych

- detoksykacja – odtruwanie, przerywanie ciągu picia