To, co z pozoru wydaje się niemożliwe, w rzeczywistości znajduje się na wyciągnięcie ręki. — Łukasz

ks_roman

Nie żyje ks. Roman Grzona MIC

W wieku 52 lat, w 24. roku kapłaństwa zmarł niespodziewanie

ś.p. ks. Roman Grzona MIC

Był współzałożycielem i pierwszym v-ce Prezesem Stowarzyszenia Pomoc2002.
Swoim zaangażowaniem w działalność Pomocy2002 wyświadczył wiele dobra samej organizacji jak i jej podopiecznym, z których wielu zapamiętało go jako człowieka bardzo życzliwego, otwartego i chętnego nieść pomoc potrzebującym.

Wdzięczni Bogu za posługę ś.p. ks. Romana, pamiętając w modlitwie, prośmy o Boże Miłosierdzie dla niego. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju.