UWAGA !
Uprzejmie informujemy, że uchwałą z dnia 29.12.2022 roku, Stowarzyszenie Pomoc 2002 zostaje rozwiązane.
Roszczenia wobec likwidującego się Stowarzyszenia można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 roku pod numerem telefonu 600012833.

Czytelnia

Fazy choroby alkoholowej

 

1. Picie towarzyskie

- picie towarzyskie przy okazji przyjęć i uroczystości

- picie dla przyjemności

 

2. Faza ostrzegawcza

- picie dla poprawy nastroju

- szukanie i tworzenie okazji do picia

- początki regularnego picia

- upijanie się w sytuacjach towarzyskich

- „urywanie się filmu”

- „klinowanie” usuwanie kaca za pomocą alkoholu

- wzrost tolerancji na alkohol

- okresowe kłopoty z pamięcią po wypiciu

- picie w ukryciu, w samotności

 

3. Faza Krytyczna

- wyrzuty sumienia, poczucie winy

- poczucie konieczności wypicia przed południem

- zaniedbywanie rodziny i konflikty małżeńskie

- oszukiwanie związane z piciem

- utrata zainteresowań nie związanych z piciem

- obojętność w stosunku do jedzenia, nieregularność odżywiania

- produkowanie usprawiedliwień i alibi dla dalszego picia

- nieudane próby kontrolowania picia

- zachowania agresywne i konflikty z zasadami prawa i porządku

- nasilanie się zaburzeń pamięci

- zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego

- napięcie, drżenie i przymus porannego picia

- picie ciągami z okresami powstrzymywania się od alkoholu dla poprawy zdrowia

- próby udowadniania sobie swojej siły woli i zdolności do kontrolowania picia

- pogorszenie się zdrowia fizycznego

- obniżanie się tolerancji na alkohol

- zaburzenia popędu seksualnego

 

4. Faza chroniczna

- okresy długotrwałego upijania się

- osłabiona zdolność rozumowania

- picie stało się jedyną ważną sprawą w życiu

- załamanie moralne, degradacja zawodowa i społeczna

- rozpad więzi rodzinnej

- poczucie skrajnej bezradności i odizolowania się od świata

- stany lękowe i obsesyjne picie

- otępienie alkoholowe

- psychozy alkoholowe, delirium,

- padaczka alkoholowa

- choroby somatyczne – mars kość wątroby, polineuropatia

- krańcowe załamanie się funkcji organizmu

 

5. Faza powrotu do zdrowia

- pełna akceptacja trzeźwości i abstynencji

- twórcze wykorzystanie czasu wolnego

- zmiana stylu życia, zwrócenie się do nowych wartości i ideałów

- uczenie się znajdowania przyjemności w trzeźwym życiu

- zwiększenie zainteresowania robieniem czegoś pożytecznego i dobrego w życiu

- rekonstrukcja więzi rodzinnych i praca nad ulepszeniem życia rodzinnego

- angażowanie się w pomaganie innym ludziom

- odzyskiwanie zaufania i akceptacji ze strony najbliższych osób

- odzyskiwanie szacunku dla siebie samego

- odzyskiwanie i powstawanie nowych zainteresowań

- poprawa zdolności do współżycia seksualnego

- dbanie o odpowiednie odżywianie się, regularny sen i wypoczynek

- przygotowanie planu dalszej pracy nad ulepszeniem własnego życia

- trenowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi

- trenowanie praktycznych umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi

- poznawanie stanu własnych umiejętności życiowych potrzebnych do trzeźwego życia

- trenowanie umiejętności zapobiegania nawrotom picia

- zdobywanie wiedzy o procesie nawrotu picia i sygnałach ostrzegawczych

- przygotowywanie się do systematycznego uczestnictwa w programie AA

- praca nad konstruktywnymi i trzeźwymi kontaktami z innymi ludźmi

- praca nad poprawą kontaktów z członkami własnej rodziny

- rozpoznawanie uszkodzeń i zagrożeń w życiu własnej rodziny

- zrozumienie i akceptacja obecności Siły Wyższej jako wsparcia w pracy nad sobą

- budowanie poczucia własnej wartości

- budowanie nowej wizji własnego życia w trzeźwości

- uczenie się trafnego rozumienia siebie i własnego otoczenia

- rozpoznawanie własnego systemu iluzji i zaprzeczeń

- zdobywanie wiedzy o mechanizmach uzależnienia

- rozpoczęcie pracy nad rozwojem duchowych aspektów życia

- uczenie się konstruktywnego postępowania z własnymi uczuciami

- rozpoznawanie własnych uszkodzeń emocjonalnych i duchowych

- zdobywanie wiedzy o uszkodzeniach życia emocjonalnego i duchowego

- uznanie faktu własnego uzależnienia i nadzieja na uratowanie siebie

- dostrzeganie faktu utraty zdolności do kierowania swoim własnym życiem

- rozpoznawanie i uznawanie faktu własnej bezsilności wobec alkoholu

- uświadamianie sobie szkod we własnym życiu spowodowanych przez alkohol

- zdobywanie wiedzy o objawach i naturze uzależnienia od alkoholu – uczestnictwo członków rodziny w programie pomocy psychologicznej dla rodzin

- rozpoczęcie systematycznej terapii uzależnienia

- początek zdawania sobie sprawy z własnej choroby

- dłuższe przerwy w piciu i kontakty z placowką odwykową i grupami samopomocy

- leczenie uszkodzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych

- detoksykacja – odtruwanie, przerywanie ciągu picia