UWAGA !
Uprzejmie informujemy, że uchwałą z dnia 29.12.2022 roku, Stowarzyszenie Pomoc 2002 zostaje rozwiązane.
Roszczenia wobec likwidującego się Stowarzyszenia można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 roku pod numerem telefonu 600012833.

Czytelnia

Książki

Psychologia uzalez?nien? - alkoholizm

Psychologia uzależnień – alkoholizm

Autor: Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko

 

Autorzy podręcznika przedstawiają najnowsze koncepcje i wyniki badań nad natura, genezą i mechanizmami uzależnienia prezentują najbardziej efektywne programy terapeutyczne dla alkoholików i członków ich rodzin, ukazują założenia sposoby realizacji programów profilaktycznych.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

pierwsze kroki mini 

Pierwsze kroki do… wyjścia z alkoholizmu

Autor: John McMahon

 

W którym momencie picie staje się problemem? Prezentowany poradnik będzie doskonałą pomocą dla wszystkich, którzy niepokoją się o siebie lub o kogoś bliskiego, a także dla tych, którzy od dłuższego czasu zmagają się już z nadużywaniem alkoholu. W odróżnieniu od wielu innych pozycji, prezentujących kliniczne podejście do problemu, książka ta została napisana przez eksperta, który sam był uzależniony. Wyjaśnia on, w jaki sposób alkohol oddziałuje na mózg, na cały organizm, a przede wszystkim na codzienne życie osoby uzależnionej. Odpowiada na pytanie, co można zrobić, by zobaczyć przed sobą zdrowszą, lepszą przyszłość.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 Alkoholizm jako choroba Woronowicz

Alkoholizm jako choroba

Autor: Bohdan Tadeusz Woronowicz

 

Książka jednego z najlepszych w Polsce specjalistów w dziedzinie alkoholizmu. Autor, lekarz i terapeuta z dużym autorytetem w środowisku ludzi uzależnionych i ich bliskich, kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autor rozwiewa pokutujące od lat mity związane z alkoholem, pisze o skutkach zdrowotnych nadmiernego picia, a także o sposobach ułatwiających rozpoznanie uzależnienia. Sporo miejsca poświęca możliwościom uzyskania pomocy, leczenia pod kierunkiem specjalistów oraz w grupach samopomocowych, takich jak AA, Al-Anon, Alateen i DDA. Książka jest prawdziwym kompendium dla osób dotkniętych nałogiem, ich bliskich oraz psychologów i terapeutów. Dedykowana jest wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzą czy chcą przestać pić i ich bliskim, a przeznaczona dla tych, którzy pomagają i tych, którzy chcą lepiej zrozumieć co dzieje się z osobą uzależnioną.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

Alkoholizm. Grzech czy choroba 

Alkoholizm. Grzech czy choroba?

Autor: Osiatyński Wiktor

„Książka ?Grzech czy choroba? po raz pierwszy została wydana w 1992 roku przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. W pięć lat później opublikowało ją wydawnictwo ?Akuracik?, Obydwa wydawnictwa miały stosunkowo wąski zasięg. Instytut Psychiatrii i Neurologii sprzedawał książki we własnym kiosku, a ?Akuracik? rozprowadzał swoje publikacje przede wszystkim na spotkaniach wspólnot Anonimowych Alkoholików. Książka ta nie miała więc wielkich szans, by dotrzeć do ludzi nieuzależnionych ani do tych, którzy wciąż jeszcze nie przyjęli swego uzależnienia do wiadomości. [...] … zmieniły się moje poglądy na temat alkoholizmu.

 Nadal uważam, że nie jest on grzechem, choć każdy uzależniony popełnia pod wpływem alkoholu grzeszne bądź naganne czyny. Ale mam coraz więcej wątpliwości co do tego, czy jest on zwykłą chorobą. Jeśli nawet uznamy, że jest, to bardzo osobliwą. Bo przecież dziesiątki tysięcy trzeźwych alkoholików dowodzą swoim życiem, że można być alkoholikiem, będąc zdrowym człowiekiem.

 Dziś zatem nie patrzę na alkoholizm przez pryzmat choroby, ale przede wszystkim widzę w uzależnieniu niedostatek pewnych umiejętności życiowych. A w wychodzeniu z niego przede wszystkim edukacyjny proces przełamywania destrukcyjnych nawyków i nabywania nowych umiejętności.? – pisze we wstępie profesor Wiktor Osiatyński.

 

—————————————————————————————————————————————————————– 

 

 Rehab

Rehab

Autor: Wiktor Osiatyński

 

Książka ta to świadectwo dla wszystkich, którzy borykają się z alkoholizmem, a także dla tych, którzy starają się tę chorobę zrozumieć. To książka o problemach czekających osobę, która chce przestać pić, o pytaniach, które musi sobie zadać, o odpowiedziach, które musi znaleźć. Pokazuje, jak trudne i powolne jest dochodzenie do prawdy o samym sobie, jak zdradliwy i podstępny potrafi być własny umysł.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Alkoholizm. I grzech, i choroba, i ... 

Alkoholizm. I Grzech, i choroba, i …

Autor: Wiktor Osiatyński

 

Na początku lat 90. napisałem książkę na temat alkoholizmu, zatytułowaną Grzech czy choroba? Z biegiem lat dochodzę jednak do wniosku, że alkoholizm jest czymś więcej niż chorobą i że o nim można także mówią w kategoriach grzechu. Ale ani pojęcie grzechu, ani koncepcja choroby nie oddają w pełni jego istoty. Doświadczenie uzależnienia i wyzdrowienia sugeruje, by raczej postrzegać alkoholizm w kategoriach braku pewnych ważnych umiejętności życiowych. Nie oznacza to, że każdy, kto nie ma takich umiejętności, musi się uzależnią. Ale każdy uzależniony umiejętności tych nie ma i musi je nabyć, jeśli chce zachować trzeźwość. Program Dwunastu Kroków AA pomaga to osiągnąć. Uczy takich umiejętności duchowych, myślowych i społecznych, które pozwalają zastąpią destrukcyjne uzależnienie od alkoholu lub innych substancji twórczym poczuciem współzależności wszystkich ludzi oraz zależności od opiekuńczej siły wspólnoty lub jakiejś Siły Wyższej. W szerszej perspektywie cywilizacyjnej program Dwunastu Kroków AA może być pojmowany jako wielopłaszczyznowa odpowiedź na bolączki nowoczesności. Przedstawiona w niniejszej książce interpretacja kroków jest subiektywna. Ma na celu przybliżenie czytelnikom kroków, a dokładniej – jednego z wielu możliwych sposobów ich rozumienia.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 NA zdrowie miniatura

Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu

Autor: Bohdan T. Woronowicz

 

Jeśli podejrzewasz, że masz problem z nadmiernym piciem alkoholu, jeśli ktoś z Twoich bliskich go naużywa, a Ty nie wiesz, jak mu pomóc, jeśli jesteś terapeutą uzależnień lub zamierzasz nim być – sięgnij po książkę „Na zdrowie!” Znajdziesz w niej podstawową wiedzę na temat alkoholu, uzależnienia od alkoholu i sposobów radzenia sobie z nim oraz na temat chorób i innych problemów, które są następstwem picia.

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 RAK DUSZY MINI

Rak duszy. O alkoholizmie

Autor: Ewa Woydyłło

 

Książka podsumowuje wieloletnie doświadczenia autorki (jako psycholog zajmuje się leczeniem uzależnień), dedykując czytelnikom: opowieść o własnej drodze do zawodu terapeuty uzależnień wiedzę o tym, czym jest uzależnienie poradę, jak z nim walczyć przy pomocy ruchu AA i jak żyć z uzależnionym, wiarę w to, że można nauczyć się z powodzeniem kierować własnym życiem i osiągać zamierzone cele. A wszystko dlatego, że „Wszyscy jesteśmy od czegoś uzależnieni” i „Nikogo nie możemy zmienią ” najwyżej siebie.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 Rodzina alkoholowa z uzalez?nionym w leczeniu

Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu

Autor: Andrzej Margasiński

 

Recenzowana książka stanowi pierwszą w polskim piśmiennictwie próbę zastosowania współczesnych koncepcji systemowych do analizy funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym. Na szczególne wyróżnienie zasługują rozdziały poświęcone współuzależnieniu i DDA. Rozważania autora konfrontują rozpowszechnione i często stosowane do celów edukacyjnych charakterystyki tych zjawisk z wynikami badań empirycznych. Interesujące i trafne wydają się sugestie autora podkreślające zasadność traktowania współuzależnienia przede wszystkim jako specyficznej i dysfunkcjonalnej adaptacji do patologicznych relacji lub sytuacji rodzinnych oraz rozpoznawania różnic indywidualnych wśród osób współuzależnionych. W udokumentowany empirycznie sposób autor podważa nadal popularne w Polsce przekonania utożsamiające DDA z jakimś specyficznie wyodrębnionym zaburzeniem emocjonalnym. Wyniki badań wskazują na zmiany w funkcjonowaniu rodzin alkoholowych, które pojawiły się po rozpoczęciu terapii odwykowej przez mężów.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 12 kroko?w od dna

12 kroków od dna

Autor: Meszuge

 

Nazywają mnie Meszuge. Jestem alkoholikiem. W chwili obecnej alkohol nie stanowi problemu w moim życiu. Jeśli mówię coś takiego podczas mityngu AA, to zwykle znajdzie się ktoś, kto ironicznie spyta, po co w takim razie nadal tutaj przychodzę. Odpowiadam, że głównie po to, żeby znowu nie mieć problemu z alkoholem. Może ciągle żyję niedaleko dna, ale jednak w takiej odległości, która zapewnia mi względne poczucie bezpieczeństwa, a nawet satysfakcjonujący komfort psychiczny. Wynosi ona dokładnie dwanaście kroków. Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

Rodzina z problemem alkoholowym

Rodzina z problemem alkoholowym

Autor: Wanda Sztander

 

Problemy związane z alkoholem ma nie tylko ten, kto pije, ale także inni ludzie, ponieważ nikt nie pije w próżni społecznej. Szczególnych problemów doświadczają ci, którzy pozostają w emocjonalnej więzi lub wspólnocie z alkoholikiem: wszyscy, którzy go kochają, chcą o niego dbać, są od niego zależni finansowo lub emocjonalnie, którzy żyją z nim w jakiejkolwiek wspólnocie celów życiowych. Choroba obejmuje całą rodzinę, także tych jej członków, którzy nie piją.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 Ojcostwo, kto?re boli

Ojcostwo, które boli

Autor: Anna Dodziuk

 

Ta książka jest pomyślana przede wszystkim jako poradnik, w którym trzeźwiejący alkoholicy pragnący naprawić swoje kontakty z dziećmi znajdą potrzebne informacje i wskazówki, pomocne w nieco bezpieczniejszym poruszaniu się między rafami „trzeźwiejącego rodzicielstwa” i w przygotowaniu się na pewne nieuniknione zjawiska. Mam nadzieję, że ich zrozumienie może ułatwić pogodzenie się z nimi. Jak się wydaje, może to być jednocześnie książka o walorach profilaktycznych, z dwóch powodów: po pierwsze – w rodzinach trzeźwiejących alkoholików nieraz nie ustaje przemoc, choć nie ma już alkoholu po drugie – dzieci z rodzin alkoholowych są jedną z grup największego ryzyka, zagrożoną uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, a dobre kontakty rodzinne uważa się za istotny czynnik zapobiegający popadaniu w uzależnienie.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Aby wybaczyc?. Poradnik dla rodzin alkoholiko?w

Aby wybaczyć. Poradnik dla rodzin alkoholików

Autor: Woydyłło Ewa

 

Inspiracją do napisania książki stały się cotygodniowe spotkania rodzin alkoholików w Ośrodku Terapii Uzależnień IPiN w Warszawie. Jest to wierny zapis wyjaśnień udzielanych w odpowiedzi na pytania uczestników grup rodzinnych. Szansa na odbudowę i uleczenie zranionej miłości najczęściej rozbija się o brak wzajemnego wybaczenia lub niemożność przebaczenia samemu sobie. Autorka stara sie pokazać drogę prowadzącą do uspokojenia i powrotu do tych, których słuchacze kiedyś kochali.

 

—————————————————————————————————————————————————————– 

 

 Alkoholik. Autobiograficzna opowies?c? o z?yciu, piciu, uzalez?nieniu i wyzwoleniu

Alkoholik. Autobiograficzna opowieść o życiu, piciu, uzależnieniu i wyzwoleniu

Autor: Meszuge

 

„Alkoholik” autobiograficzna opowieść o piciu, uzależnieniu i wyzwoleniu; tragiczna historia nieodwzajemnionej i zdradzonej miłości, którą tylko życie mogło napisać. „W alkoholu zakochałem się będąc mężczyzną trzydziestoletnim. Nie była to więc miłość od pierwszego wejrzenia. Jednak nie mam najmniejszej wątpliwości, że szukałem jej, w pewnym sensie, od wczesnego dzieciństwa. Podczas wesela w Kanie Galilejskiej Jezus zamienił wodę w wino. Ja byłem lepszym magikiem. Całymi latami, z morderczą skutecznością, tysiące razy zamieniałem w alkohol prawie wszystko, bo przecież nie tylko dobra tak przyziemne, jak pieniądze, firmy, czy stanowiska, ale także szacunek, godność, zaufanie, a nawet miłość dziecka i własne sumienie. Cudotwórcą przestałem być 15 stycznia 1999.” – Meszuge