UWAGA !
Uprzejmie informujemy, że uchwałą z dnia 29.12.2022 roku, Stowarzyszenie Pomoc 2002 zostaje rozwiązane.
Roszczenia wobec likwidującego się Stowarzyszenia można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 roku pod numerem telefonu 600012833.

Czytelnia

Książki

 

 

 Autor: Joseph Nicolosi

Tytuł: „Terapia reparatywna męskiego homoseksualizmu – Nowe podejście kliniczne”

 

Teoria, którą przedstawiłem w tej książce, powstała po wielu latach pracy z mężczyznami zainteresowanymi seksualnie przedstawicielami tej samej płci i jest wynikiem tego, czego nauczyli mnie oni o homoseksualizmie. Cytuję także teoretyków, których prace, przynajmniej w części, pomogły mi zrozumieć tę grupę pacjentów.

Niektórzy krytycy powiedzą, że skupiając się na przyczynach rozwojowych, zignorowałem współczesne dowody na biologiczną (choć niekoniecznie genetyczną) podstawę homoseksualności. Ale prawdą jest, że nie podważam idei, jakoby istniały czynniki biologiczne, predestynujące osobę do zachowań homoseksualnych, jakkolwiek nieskazujące jej na takie zachowania. Bardzo interesujące współczesne badania skupiły się na prenatalnych odchyleniach hormonalnych mogących powodować, że płód męski w fazie przedporodowej nie ulega właściwej maskulinizacji. Wyniki tych badań doskonale pasują do tego, co zidentyfikowałem jako niezwykle wrażliwy temperament, charakteryzujący większość mych męskich homoseksualnych pacjentów, któremu często towarzyszą talenty estetyczno-artystyczne i wrażliwość większa od typowej.

Czymkolwiek byłby jednak ów czynnik biologiczny, ci, którzy decydują się na udział w terapii reparatywnej i konfrontację z przeszłością, z całą pewnością nie są zdominowani przez jakąś biologiczną siłę. Są oni mężczyznami i wierzą, że mężczyźni stworzeni zostali tak, by dopełnieniem było dla nich ich przeciwieństwo, a nie inni mężczyźni, służący jako narcystyczne lustro dla ich męskiego ja.

Jest oczywiste, że terapia reparatywna nie nadaje się dla każdego, kto jest zainteresowany tą samą płcią [Same Sex Attraction]. Nie powinna być nikomu narzucana. Terapia afirmacyjna [Gay Affirmative Therapy] powinna być dostępna dla każdego, kto zechce ją wybrać. Jeśli pacjentowi wyjaśni się, co oznaczają owe opcje, ci, dla których jest ona nieodpowiednia, szybko to sobie uświadomią i poszukają innego terapeuty z innym światopoglądem. Osobiście zawsze wyjaśniam pacjentom, że moje podejście nie różni się od stanowiska mojej organizacji nadrzędnej, Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów [American Psychological Association], które traktuje homoseksualizm jako neutralny ?wariant? typowego rozwiązania heteroseksualnego.

Idei zawartych w tej książce nie należy używać jako broni przeciw tym, którzy się z nimi nie zgadzają. Terapia reparatywna odnosi sukcesy tylko wówczas, gdy pacjent sam pragnie tego, co ma ona do zaoferowania, i jest gotów wykonać wymaganą pracę. Płynące z zewnątrz naciski na zmianę niemal zawsze przynoszą odwrotny rezultat.

Jakkolwiek nie wierzę, by ludzkość stworzona była do homoseksualizmu, wspieram wybór każdego, kto nie pragnie zmiany. Jeśli książkę tę przeczytają rodzice, żony, dzieci, przyjaciele lub inne osoby bliskie człowiekowi seksualnie zainteresowanemu tą samą płcią, może ona pomóc im zrozumieć, jakie siły składają się, w mojej opinii, na uformowanie takiego zainteresowania. Jednak gdy ktoś zostanie już poinformowany o wymienionych możliwościach i dokona wyboru, wybór ten należy szanować, nawet jeśli i ty, i ja nie zgadzamy się ze światopoglądem, za którym się ów człowiek opowiedział i sposobem życia, który sobie wybrał.

Zalecam więc daleko idącą ostrożność i zapraszam do lektury mojej książki.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 Autor: Gerard van den Aardweg

Tytuł: „Walka o normalność”

 

Przewodnik do (auto)terapii homoseksualizmu

Holenderski psycholog, profesor Gerard van den Aardweg, od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku prowadzi praktykę terapii osób o skłonnościach homoseksualnych. Przez ten czas zdołał pomóc setkom homoseksualistów, którzy dzięki niemu osiągnęli stałą dyspozycję do zawarcia trwałego związku heteroseksualnego. Jego terapeutyczne metody cieszą się dużym zainteresowaniem na całym świecie, o czym świadczą liczne książki van den Aardwega, tłumaczone na języki obce (po polsku ukazała się w 1999 roku praca pt. Homoseksualizm i nadzieja) oraz jego wykłady na uniwersytetach w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej.

Van den Aardweg dostrzega problem wielu kobiet i mężczyzn dręczonych przez homoerotyczne emocje, którzy nie chcą jednak żyć jako homoseksualiści. Oczekują oni konstruktywnej pomocy, ale nie otrzymują znikąd wsparcia.

Po pierwsze dlatego, że środowiska gejowskie narzuciły opinii publicznej obraz orientacji homoseksualnej jako zjawiska nie tylko normalnego, ale również nieodwracalnego. Po drugie zaś dlatego, że brakuje wykwalifikowanych psychologów i terapeutów, którzy byliby w stanie pomóc tym osobom. Stąd właśnie narodził się pomysł napisania niniejszej książki. Walka o normalność to swoisty przewodnik pomocny w terapii lub (auto)terapii osób o skłonnościach homoseksualnych. Został już wydany w języku angielskim i niemieckim i – jak dowodzą liczne świadectwa i relacje – dla wielu ludzi okazał się niezwykle pomocny w zmianie ich sposobu życia.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Autor: Gerard van den Aardweg

Tytuł: „Homoseksualizm i nadzieja”

 

 

W czasach, gdy propaganda homoseksualizmu upiera się, że homoseksualizm jest normalny, a styl życia gejów radosny, jeden z najwybitniejszych europejskich psychoterapeutów proponuje słowo nadziei – i prawdy. Homoseksualizm nie jest uwarunkowany genetycznie – pisze Gerard van den Aardweg – a styl życia gejów nie jest drogą, którą homoseksualiści muszą podążać. Rosnący zbiór dowodów pokazuje, że homoseksualizm jest zakorzeniony w problemie psychicznym, który można z powodzeniem leczyć. Jest nadzieja dla nieszczęśliwych homoseksualistów, którzy pragną przemiany.

Dr van den Aardweg, psycholog holenderski z wieloletnim doświadczeniem, klinicznym, oferuje swoją analizę w czasach, gdy pracownicy poradni, pastorzy i sami homoseksualiści są przygotowani do nowego podejścia. Z jednej strony uznajemy, że orientacja homoseksualna jest głęboko zakorzeniona i że homoseksualistom nie można po prostu kazać się zmienić. Z drugiej strony, kryzys wywołany przez AIDS i neurotyczne cierpienie tak wielu homoseksualistów powodują, że nie chcemy już dłużej akceptować stylu życia homoseksualistów na warunkach proponowanych przez homoseksualistów wojujących. Dr van den Aardweg umieszcza homoseksualizm w nowym, istotnym kontekście – kontekście nadziei na przemianę. Nakreśla tryb leczenia, ilustrowany analizami przypadków, który dla większości okazał się skuteczny. Leczenie wymaga poważnego zaangażowania czasu i energii, a szczególnie cierpliwości i ciężkiej pracy ze strony samego homoseksualisty. Lecz w wielu przypadkach okazało się, że prowadzi on homoseksualistę do pełnej orientacji heteroseksualnej.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

Autor: Richard Cohen, M.A.

Tytuł: „Wyjść na prostą”

 

 

Dlaczego niektórych ludzi pociągają seksualnie osoby tej samej płci? Czy urodzili się takimi? Czy oni lub ich bliscy popełnili jakiś życiowy błąd? Czy osoby odczuwające homoseksualnie mogą doświadczyć przemiany? Jeśli tak to w jaki sposób? Jakie postawy wobec takich osób i ich zachowań ma przyjmować społeczeństwo a zwłaszcza wspólnoty religijne i ich członkowie?

Książka ?Wyjść na prostą? zawiera odpowiedzi na te i na wiele innych pytań, które łączą się z coraz powszechniejszym również w naszym kraju zjawiskiem homoseksualizmu. Autor w jasny i ciekawy sposób przedstawia rozumienie tego fenomenu oraz wypra­cowaną przez siebie metodę uzdrawiania ludzi doświadczają­cych homoseksualizmu Skuteczność jego metody potwierdza historia jego życia, a także osób którym towarzyszył w procesie zdrowienia.

Richard Cohen, M.A. – psychoterapeuta i doradca jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie zmiany orientacji homoseksualnej; założyciel i dyrek­tor Internationol Healing Foundation (Międzynarodowej Fundacji Uzdrowienia IHF) z siedziba w Washington D C członek stowarzyszeń chrześcijańskich doradców oraz organizacji zajmujących się badaniami i terapią homoseksualizmu.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Autor: Alan Medinger

Tytuł: „Podróż ku pełni męskości”

 

Książka powstała z myślą o tych, którzy pragną przezwyciężyć swoje homoseksualne skłonności, ale przekazuje także wiele prawd ogólnych dotyczących akceptacji i rozwoju męskiej tożsamości. Autor proponuje nam przejście przez kolejne etapy rozwojowe dorastania do męskości, bez dróg na skróty. Jeżeli nie uczyniliśmy tego będąc chłopcami, musimy zrobić to w wieku dojrzałym. Pokazuje, na czym polega męskość i jakie ma znaczenie, oraz jak ją realizować w zgodzie z uniwersalnym Bożym planem.

„Chłopak w wieku dojrzewania postrzega męskość jako nagrodę, którą się zdobywa, a pogoń za męskością dostarcza energii wszystkim jego poczynaniom. Stanie się mężczyzną oznacza możność przeniesienia spojrzenia z własnej osoby na otaczający świat – ekscytujący, stanowiący wyzwanie i pełen nieograniczonych możliwości. Taki jest cel waszej podróży i warto uczynić wszystko, by do niego dotrzeć”.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

Autor: John F. Harvey O.S.F.S

Tytuł: „Prawda o homoseksualizmie”

 

 

Książka porusza skomplikowane kwestie moralne i duszpasterskie związane zarówno z orientacją, jak i aktywnością homoseksualną. Ukazuje problem od strony najnowszych osiągnięć medycznych, badań psychologicznych, różnych metod i praktyk terapeutycznych, a także w świetle Bożej prawdy o człowieku -jaką przekazują nam teksty biblijne – nauczania Kościoła oraz prawa naturalnego.

Obala dwa popularne i nadużywane dziś mity twierdzące, że kondycja homoseksualną spowodowana jest przede wszystkim czynnikami genetycznymi, a w związku z tym ze można ją tylko zaakceptować.

Porusza ponadto ważne kwestie przepisów prawnych dotyczących praw gejów i ?małżeństw” osób tej samej płci oraz zastrzeżenia, jakie te przepisy budzą.

W swoim przesłaniu niesie miłość i nadzieję, czerpane z najbardziej pozytywnego myślenia, jakie daje chrześcijaństwo.

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

Autor: Gerard van den Aardweg

Tytuł: „Homoseksualizm i nadzieja”

 

 

W czasach, gdy propaganda homoseksualizmu upiera się, że homoseksualizm jest normalny, a styl życia gejów radosny, jeden z najwybitniejszych europejskich psychoterapeutów proponuje słowo nadziei – i prawdy. Homoseksualizm nie jest uwarunkowany genetycznie – pisze Gerard van den Aardweg – a styl życia gejów nie jest drogą, którą homoseksualiści muszą podążać. Rosnący zbiór dowodów pokazuje, że homoseksualizm jest zakorzeniony w problemie psychicznym, który można z powodzeniem leczyć. Jest nadzieja dla nieszczęśliwych homoseksualistów, którzy pragną przemiany.

Dr van den Aardweg, psycholog holenderski z wieloletnim doświadczeniem, klinicznym, oferuje swoją analizę w czasach, gdy pracownicy poradni, pastorzy i sami homoseksualiści są przygotowani do nowego podejścia. Z jednej strony uznajemy, że orientacja homoseksualna jest głęboko zakorzeniona i że homoseksualistom nie można po prostu kazać się zmienić. Z drugiej strony, kryzys wywołany przez AIDS i neurotyczne cierpienie tak wielu homoseksualistów powodują, że nie chcemy już dłużej akceptować stylu życia homoseksualistów na warunkach proponowanych przez homoseksualistów wojujących. Dr van den Aardweg umieszcza homoseksualizm w nowym, istotnym kontekście – kontekście nadziei na przemianę. Nakreśla tryb leczenia, ilustrowany analizami przypadków, który dla większości okazał się skuteczny. Leczenie wymaga poważnego zaangażowania czasu i energii, a szczególnie cierpliwości i ciężkiej pracy ze strony samego homoseksualisty. Lecz w wielu przypadkach okazało się, że prowadzi on homoseksualistę do pełnej orientacji heteroseksualnej.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

Autor: Daniel Ange

Tytuł: „Homoseksualizm – czym jest? do czego prowadzi?”

 

 

Homoseksualizm – ogromny znak zapytania. Dotyka wielu z nas. Czasem krzywdzi. Jest zasadnicza różnica po­między tymi, którzy przeżywają homoseksualizm mimo woli, i tymi, którzy dobrowolnie go wybierają, często powodowani zwykłym snobizmem. Pochodzą z różnych środowisk, wy­konują różne zawody… Czegóż się im nie zarzuca! Są odtrąceni, wyszydzani, izolowani, zamykani w gettach, bez wahania rzuca się w nich pierwszy kamień. Autor zwraca się do czytelnika: ?Chcę cię prosić, abyś nie traktował ich ani jak przestępców, ani jak bohaterów, ale abyś po prostu rozpoznał w nich, tak jak w każdym z nas, dzieci Boże”. Książka jest wynikiem wielu rozmów, dyskusji i zwierzeń, gromadzonych przez prawie dziesięć lat. Stanowi próbę przyjrzenia się problemowi homoseksualizmu przez pryzmat miłości.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

Autor: Daniel Ange

Tytuł: „Zraniony pasterz”

 

 

Ta mała książka chce otworzyć cie na Spojrzenie, którego światło sprawi, że twoje życie stanie się Życiem. Twoje istnienie nabierze sensu, stanie się obecnością, żarem, będzie siać nadzieję”. Każda strona czy zdanie mogłyby być podpisane, poświadczone przez wielu innych… Zmienione są tyl­ko nazwy miejsc i osób.

Ta, czasem okrutna, rzeczywistość codzienności prze­plata się z rzeczywistością życia duchowego, także popartą doświadczeniem wielu młodych ludzi. ?Kocham Boga, ale po przeczytaniu tej książki pła­kałam, ponieważ uświadomiłam sobie, że nie ko­cham Co dość mocno” (Miriam 16 lat).

?Zraniony Pasterz byt dla mnie początkiem nawró­cenia” (Małgorzata 34 lata).

?Ta książka stała się dla mnie towarzyszką, czy­tam ją… czytam ponownie… mały fragment wystar­czy, by się nasycić* Należy Ją czytać sercem, ale ser­cem zranionym” (Siostra M. Monika).

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 


 

Autor: Xavier Thevenot SDB
Tytuł: „Mój syn jest homoseksualny”

 

 

?Nie używajcie nigdy słowa ?homoseksualista?, lecz zawsze słowa ?homoseksualny? Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, by uszanować godność osoby, którą jest wasz syn Mówić o nim, że jest homoseksualistą, to sprowadzać jego osobowość do tego jedynego psychologicznego rysu. Otóż osoba nie może być traktowana jak rzecz, której przykleja się etykietkę… W przeciwieństwie do komputera nie da się jej zaprogramować ani nie jest już zaprogramowana. Stanowi jedyny i tajemniczy byt . Więc jeśli chcę mieć jakąkolwiek szansę go poznać, muszę okazać mu nieskończony szacunek, co między innymi oznacza, że nigdy nie mogę sobie wyobrazić, iż lepiej od niego znam jego sumienie, motywacje, wybory…?.

Xavier Thśvenot SDB – salezjanin, jest znanym teologiem i moralistą, autorem cieszących się zainteresowaniem prac z zakresu chrześcijańskiej etyki seksualnej.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

Autor: Daniel Ange

Tytuł: „Franck”

 

 

„Franck”Chciał zostać piosenkarzem. Pomagał ludziom, pracował w pogotowiu ratunkowym, organizował zbiórkę pieniędzy na operację ciężko chorego kolegi… Jako 9-letnie dziecko padł ofiarą seksualnej agresji. Spytany przez lekarza, czy uważa, ze jego choroba jest karą za grzechy, odpowiedział: ?To dla mnie łaska, ponieważ dzięki AIDS mogłem powrócić do mojego Boga”. Opowieść o Francku, napisana przez ojca Daniel-Ange?a fest adresowana do nosicieli wirusa i chorych na AIDS, lecz również – a może przede wszystkim – do tych, którzy ich odrzucają.Kim byt Franek? Jednym z wielu mtodych chłopców, którzy kochają muzykę. Miał dobry głos.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

Autor: Józef Augustyn SJ

Tytuł: „Homoseksualizm a miłość”

 

 

Pisanie o homoseksualizmie wymaga dzisiaj szczególnej odwagi. Sprawa staje się wyjątkowo trudna, gdy wypowiada się duchowny katolicki. Jednakże ks. J. Augustyn SJ. od lat poszukujący właściwego spojrzenia na ludzką seksualność, także i tym razem sprostał niełatwemu zadaniu. Powstała książka spokojna, osadzona dobrze w najnowszej literaturze przedmiotu, odwołująca się także do świadectw konkretnych osób. Wielo­krotnie przywoływane i cytowane dokumenty Koś­cioła dobitnie świadczą o tym, że spojrzenie Koś­cioła na homoseksualizm jest bardzo ludzkie, nie ma w nim potępienia, ale jest obecna zachęta do zrozumienia i pomocy osobom zranionym homoseksualnie. Książka niniejsza ma stanowić przeciwwagę dla prac amerykańskich, poruszających ten sam te­mat, ale zachęcających wprost do pójścia za swoją skłonnością.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Tytuł: „Homoseksualizm: Dokumenty kościoła „

 

 

Książka Homoseksualizm. Dokumenty Kościoła, opracowania, rozmowy, świadectwa jest adre­sowana do szerokiego kręgu odbiorców wykła­dowców i wychowawców seminaryjnych, dusz­pasterzy i wychowawców młodzieży, alumnów i studentów przygotowujących się do pracy z młodymi ludźmi, a także do osób, które czują się dotknięte problemem homoseksualizmu.

Książka jest też przeznaczona dla rodziców, których dzieci przeżywają problemy homoseksualne.

Cierpienia wielu osób odczuwających lęki i skłonności homoseksualne oraz ich bliskich wynikają nieraz z braku odpowiedniej informa­cji na temat tego problemu. Lepsze rozumienie samego zjawiska homoseksualizmu pozwala też lepiej rozumieć osoby przeżywające ten pro­blem, których świadectwa mówią o szukaniu wsparcia i pomocy, o podejmowaniu trudu prze­zwyciężenia swych trudności, o nadziei odnale­zienia autentycznej miłości, o potrzebie znale­zienia mądrych przyjaciół i przebywania w obec­ności Boga.

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

zdazyc-przed-front

Tytuł: Zdążyć przed…Zapobieganie homoseksualnym postawom wśród młodzieży

Autorzy: Schmierer Don, Gilbert Lela

 

 

W dzisiejszym skomplikowanym świecie każdy ? czy to rodzic, młody człowiek czy lider młodzieżowy ? zostaje skonfrontowany z problemem homoseksualizmu. Większość ludzi ma więcej pytań niż odpowiedzi. Don Schmierer ? autor książki i doświadczony doradca ? przedstawia wyważone stanowisko w tej jakże skomplikowanej kwestii, rozważając fizyczne, emocjonalne i duchowe aspekty homoseksualizmu z wyjątkową mądrością i miłością. Książka prezentuje praktyczne i poparte głęboką argumentacją odpowiedzi na następujące pytania:

 - Czy ludzie rodzą się homoseksualistami?- W jaki sposób chrześcijanie radzą sobie z problemem zaburzeń płciowych?

 - Co Biblia mówi na temat homoseksualizmu?

 - Jaką rolę odgrywają nasze rodziny, przyjaciele, kościoły?

 - Czy można zapobiegać homoseksualizmowi?