Nauczyłem się mówić ?kocham Cię? do drugiego człowieka, a jeszcze nie dawno nie wiedziałem, co to znaczy kochać. — Karol

Czytelnia

Podział narkotyków

 

Istnieją też podziały autorskie używane np. przez różnego rodzaju organizacje lub instytucje. Przykładem może być podział, którym posługuje się policja norweska:

 

I. Produkty cannabis

 

II. Opiaty

 

III. Stymulanty centralnego systemu nerwowego

 

IV. Halucynogeny

 

V. Leki

 

Jeszcze inny podział w swoich podręcznikach przeprowadza DEA (Agencja ds. Narkotyków – Stanów Zjednoczonych):

 

I. Substancje działające opóźniająco na centralny układ nerwowy – Depresanty

 

1. Leki – opiaty

 

- Naturalne: opium, morfina, kodeina

 

- Pół-syntetyczne: heroina

 

- Syntetyczne o dużej sile działania: metadon, petydyna

 

- Syntetyczne o małej sile działania: propoksyfen, pentazocyna

 

2. Leki – nasenne i uspokajające oraz trankwilizatory

 

- Barbiturany

 

- Bezodiazepiny

 

- Metakwalon

 

II. Pobudzające centralny układ nerwowy – Stymulanty

 

- Amfetamina i pochodne

 

- Kokaina

 

III. Halucynogeny

 

- LSD

 

- Meskalina

 

- Psylocybila

 

- Metamfetaminy (Extasy, MDA, DMT, STP)

 

IV. Marihuana i pochodne

 

V. PCP (fencyklidyna)

 

VI. Inhalanty

 

VII. Sterydy

 

Dla potrzeb tego opracowania przyjęto podział zaproponowany przez WHO, jest on, bowiem czytelny oraz przejrzysty i pozwala bez większych problemów dokonać prawidłowej klasyfikacji danego narkotyku.