UWAGA !
Uprzejmie informujemy, że uchwałą z dnia 29.12.2022 roku, Stowarzyszenie Pomoc 2002 zostaje rozwiązane.
Roszczenia wobec likwidującego się Stowarzyszenia można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 roku pod numerem telefonu 600012833.

Czytelnia

Podział narkotyków

 

Istnieją też podziały autorskie używane np. przez różnego rodzaju organizacje lub instytucje. Przykładem może być podział, którym posługuje się policja norweska:

 

I. Produkty cannabis

 

II. Opiaty

 

III. Stymulanty centralnego systemu nerwowego

 

IV. Halucynogeny

 

V. Leki

 

Jeszcze inny podział w swoich podręcznikach przeprowadza DEA (Agencja ds. Narkotyków – Stanów Zjednoczonych):

 

I. Substancje działające opóźniająco na centralny układ nerwowy – Depresanty

 

1. Leki – opiaty

 

- Naturalne: opium, morfina, kodeina

 

- Pół-syntetyczne: heroina

 

- Syntetyczne o dużej sile działania: metadon, petydyna

 

- Syntetyczne o małej sile działania: propoksyfen, pentazocyna

 

2. Leki – nasenne i uspokajające oraz trankwilizatory

 

- Barbiturany

 

- Bezodiazepiny

 

- Metakwalon

 

II. Pobudzające centralny układ nerwowy – Stymulanty

 

- Amfetamina i pochodne

 

- Kokaina

 

III. Halucynogeny

 

- LSD

 

- Meskalina

 

- Psylocybila

 

- Metamfetaminy (Extasy, MDA, DMT, STP)

 

IV. Marihuana i pochodne

 

V. PCP (fencyklidyna)

 

VI. Inhalanty

 

VII. Sterydy

 

Dla potrzeb tego opracowania przyjęto podział zaproponowany przez WHO, jest on, bowiem czytelny oraz przejrzysty i pozwala bez większych problemów dokonać prawidłowej klasyfikacji danego narkotyku.