UWAGA !
Uprzejmie informujemy, że uchwałą z dnia 29.12.2022 roku, Stowarzyszenie Pomoc 2002 zostaje rozwiązane.
Roszczenia wobec likwidującego się Stowarzyszenia można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 roku pod numerem telefonu 600012833.

Czytelnia

Poradnik – podział narkotyków

 

Istnieje olbrzymia ilość substancji psychoaktywnych, które służą człowiekowi do wpływania na swoją psychikę, niosąc przy tym niebezpieczeństwo uzależnienia. Ich sposób oddziaływania na organizm jest różny, jedne wywołują pobudzenie i podniecenie, drugie mają działanie uspokajające, przeciwbólowe i nasenne, jeszcze inne powodują halucynacje i „odmienne stany świadomości”. W wielu przypadkach wykorzystywane są w medycynie konwencjonalnej i naturalnej oraz jako używki lub element kultu. Są jednak takie, których działanie jest tak radykalne i destrukcyjne, że ich używanie zostało prawnie zakazane.

Substancje te nazwane potocznie narkotykami można je sklasyfikować i podzielić na wiele sposobów w zależności, jakie przyjęto kryteria – czy to będzie np. ich pochodzenie czy też skutki działania.

Najpopularniejszy jest podział narkotyków pod kątem oddziaływania ich na psychikę, przyjęty m.in. przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Interpol:

I. Substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy

- opiaty (m.in. opium, morfina, heroina) oraz opoidy (syntetyczne substancje o działaniu podobnym)

- leki o działaniu nasennym (barbiturany) i uspokajającym (benzodiazepiny) oraz inne wykorzystywane najczęściej w neurologii i psychiatrii

- alkohol etylowy

- środki wziewne (rozpuszczalniki i inne)

- nikotyna /tytoń/

II. Substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowy

- amfetamina i pochodne amfetaminy (np. extasy)

- kokaina (i jej różne postacie . m.in. crack)

- khat

III. Substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym

- cannabis (przetwory konopi – marihuana, haszysz, olejek haszyszowy)

- halucynogeny (LSD, PCP, meskalina, psylocybila)

Jeden z bardziej czytelnych i szczegółowych podziałów stworzony został przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO). Wyróżniamy w nim 8 typów środków odurzających i substancji psychotropowych: