Przyszedł czas gdy poczułem, że mam problem, gdy już nie panowałem nad swoim życiem. Był w nim tylko ból, smutek i wciąż dokuczająca samotność. To skłoniło mnie aby napisać do pomocy. Teraz nie jestem sam, jestem wśród ludzi, którym na sobie nawzajem zależy i którzy się rozumieją. — Miłosz

Czytelnia

RADY POLICJANTA DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 

Podejmując czynności w powyższych sytuacjach musimy pamiętać o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących powyższych zachowań. To pozwoli nam skutecznie interweniować nie narażając się jednocześnie na odpowiedzialność karną czy też dyscyplinarną. Pamiętajmy więc, że:

 1. Mamy prawo ująć każdą osobę na gorącym uczynku przestępstwa i przetrzymywać ją do czasu, gdy przekażemy ją policji, o czym musimy ją (policję) bezzwłocznie powiadomić.

 2. Nie dajmy się zastraszyć, że zostaniemy oskarżeni przez sprawcę czy też jego opiekunów o nielegalne pozbawienie wolności lub jej ograniczenie. Pojawiające się na ten temat informacje w prasie, radiu lub telewizji, a często w postaci tzw. poczty pantoflowej to mity i specjalna dezinformacja.

 3. To samo dotyczy prawa do zatrzymania i zabezpieczenia przedmiotu przestępstwa, aby nie uległ on zniszczeniu, zniekształceniu lub usunięciu. Jeżeli więc np. widzieliśmy, że dana osoba odrzuca woreczek z narkotykiem lub inną rzecz mogącą stanowić ewentualny dowód w sprawi,e musimy ją zabezpieczyć, najlepiej w sposób, aby nie uległy zatarciu m.in. linie papilarne. Jak wyżej koniecznym jest niezwłoczne powiadomienie policji. Nie należy interpretować tego jako przyzwolenie na przeszukanie, które jest czynnością procesową i mogą wykonywać je tylko uprawnione organy.

 4. Największym sprzymierzeńcem dealerów i osób, które mają styczność z narkotykami jest anonimowość, dlatego więc starajmy się zidentyfikować każdą osobę, która porusza się po budynku szkolnym lub innej instytucji wychowawczej. Szczególnie zwracajmy uwagę na charakter jej pobytu, cel i sposób zachowania, w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości, należy domagać się, aby jak najszybciej opuściła dane miejsce. Można też powiadomić np. straż miejską, aby wylegitymowała i ustaliła jej dane osobowe. To samo dotyczy sytuacji przed tymi budynkami np. boiska szkolnego, spacerniaka lub terenu gospodarczego.

 5. Kolejny problem dotyczy ewentualnych badań moczu lub śliny na zawartość w nim zabronionych substancji psychoaktywnych. W niektórych szkołach (przeważnie prywatnych) w uzgodnieniu z rodzicami wprowadzono taki wymóg i uczeń w uzasadnionych sytuacjach jest zobowiązany do poddania się takim badaniom. Jest to metoda dość skuteczna, chociaż powstało już wiele metod „oszukiwania” testów. Tego typu rozwiązania sprawdzają się ,jak już wspominałem, raczej w elitarnych małych zamkniętych placówkach, a powszechne jej zastosowanie nie wchodzi raczej w grę. Należy ją jednak polecać rodzicom, jeżeli mają jakieś podejrzenia. To może skutecznie odstraszać nawet od podejmowania ewentualnych prób zażycia narkotyku. Możemy tym sposobem wykrywać najważniejsze rodzaje narkotyków, m.in. amfetaminę i metamfetaminę, MDMA, heroinę, morfinę oraz metadon (opiaty i opoidy), kokainę, THC (przetwory cannabis), benzodiazepiny i barbiturany, PCP. Istnieją testy pojedyncze (badające poszczególne substancje) oraz wieloparametrowe.


Kiedy można wykryć narkotyki w moczu?

Dane nie są jednoznaczne, ponieważ na rynku dostępne są różne testy, ludzie zażywają różne dawki i mają różny metabolizm. Przeciętnie jednak możemy przyjąć, że:

 • heroina (opiaty): ok. 24-72 godz.

 • kokaina: ok. 24-60 godz.

 • amfetamina: ok. 48-72 godz.

 • THC: ok. 3-12 dni

Testy na obecność narkotyków w moczu są miarodajne. Należy wykonać je kilkakrotnie celem potwierdzenia. Nie ma potrzeby robienia testów na obecność we krwi. Testy na obecność narkotyków we włosach wykonywane są w Polsce tylko w medycynie sądowej

Jak wykonać test?

 1. Wyciągnąć urządzenie testowe z opakowania ochronnego (badanie w temperaturze pokojowej).

 2. Ściągnąć wieczko ochronne z pasków testowych.

 3. Zanurzyć pasek testowy w próbce moczu i obserwować różowy kolor migrujący wzdłuż okienka „wynik” (około 30 sekund). Nie dopuścić aby próbka moczu dotknęła plastikowej części urządzenia testującego.

 4. Wyciągnąć pasek testowy z próbki moczu i położyć na płaskiej powierzchni.

 5. Odczytać wynik po 1-5 min. Po tym okresie może już dochodzić do zafałszowania wyników.

NIEZUŻYTY TEST MOŻNA PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM MIEJSCU O TEMPERATURZE POKOJOWEJ PRZEZ 18 MIESIĘCY.

Jak zinterpretować wynik?

 • Negatywny: Dwie kolorowe linie pojawiają się niezależnie w okienku „wynik”. Oznacza to, że w próbce moczu nie została przekroczona wartość progowa narkotyku. Kolorowe linie mogą pojawiać się w różnych odcieniach.

 • Pozytywny: Tylko jedna kolorowa linia pojawia się w miejscu kontrolnym (C). Linia testowa nie pojawia się w miejscu testowym (T). Wynik pozytywny powinien zostać potwierdzony przez badanie laboratoryjne.

 • Błędny: W okienku „wynik” nie pojawia się żadna linia, test jest nieważny. Nieprawidłowa procedura badania może spowodować zafałszowanie wyniku.

 • Jedna linia na czystym białym tle oznacza wynik pozytywny. Dwie linie, również bardzo wyblakłe, wynik negatywny.

Obecnie coraz bardziej popularne stają się testy na obecność poszczególnych narkotyków w ślinie. Z przyczyn oczywistych stosują je f-sze Policji, szczególnie badając stan kierowców. Pomijając kwestie natury obyczajowej i technicznej (konieczność „pochwycenia” moczu), tu praktycznie nie ma możliwości fałszowania wyników np. poprzez podmianę moczu czy też zażywania odpowiednich substancji zmieniających metabolizm czy też przyspieszających „wypłukiwanie” narkotyku z organizmu. Tego rodzaju badania są proste, a wyniki wiarygodne. Instrukcja obsługi (sposób przeprowadzenia badania) jest dołączona do każdego opakowania.
Oczywiście wyniki mają wartość jedynie informacyjną i nie mogą stanowić dowodu procesowego.