Przed przyjściem tutaj byłem zupełnie innym człowiekiem, nieśmiałym, strachliwym, zamkniętym w sobie. Pomoc pozwoliła mi się otworzyć. Dziękuje, za zrozumienie za wysłuchanie i akceptacje bo naprawdę tutaj to otrzymałem! — Zbyszek

Czytelnia

Książki

 

teologia_narkotyku_o_psychodelikach_szalenstwie_mistycznej_paranoi_i_powrocie_do_edenu

Autor: Artur Sroka

Tytuł: „Teologia narkotyku. O psychodelikach, szaleństwie, mistycznej paranoi i powrocie do Edenu”

 

Książka jest poruszającym opisem „przygody”, jaką jest spotkanie z narkotykiem. „Wrota percepcji” i „brama duszy”, które otwierają marihuana, LSD, haszysz czy „grzybki-psylocybki”, zbyt często okazują się drogą do piekła i przyspieszonym kursem autodestrukcji – duchowej, jak i fizycznej. Według Autora ci, którzy poszukują duchowego i psychicznego Edenu i sięgają po narkotyk, mają tylko jedną alternatywę – jest nią religijne oświecenie i spotkanie Chrystusa.

Książka zwraca uwagę na obecność narkotyków w życiu człowieka od zarania dziejów. Opisuje bogactwo roślin i substancji, które były i są wykorzystywane do sztucznego zmieniania percepcji i świadomości. Nasza cywilizacja nie jest jedyną, która uległa magii substancji halucynogennych. Choą do głębokich doznań i psychodelicznego świata wizji dążyli również starożytni „narkomani”, spustoszenie duchowe spowodowane narkotykami w naszych czasach jest wyjątkowe. Dążenie do odzyskania utraconego raju za pomocą psychodelików prowadzi według Autora na manowce, z których powrót do normalności bez religijnych doświadczeń jest niezwykle

 

 

———————————————————————————————————————————

 

 

 

Stawic-czolo-uzaleznieniom_Charly-Cungi,images_big,15,978-83-211-1760-7

Autor: Charly Cungi

Tytuł: Stawić czoło uzależnieniom

 

 

„Jak wyjść z uzależnienia?”. Codziennie miliony osób na całym świecie zadaje sobie to pytanie. Nałogi niszczą ich zdrowie i równowagę psychiczną, burzą szanse na normalne życie. To, co na początku było przyjemnością lub pozwalało zwiększyć wydajność, z czasem staje się koszmarem. Książka doktora Charly’ego Cungi ofiarowuje osobom uzależnionym (od papierosów, alkoholu, narkotyków, ale także od jedzenia, zakupów, pracy) realną nadzieję na uwolnienie się od dręczącego je problemu. Autor w proponowanych przez siebie metodach odwołuje się nie tyle do woli, ile do świadomości. Rzucenie nałogu odbywa się według niego przede wszystkim „w głowie”, wymaga zrozumienia przyczyn i mechanizmów rządzących uzależnieniem, zmiany sposobu myślenia o sobie i świecie. Książka podpowiada: – jak budować motywację niezbędną do zmiany zachowania, – jak przygotować się do działania i jak postępować w trudnych, ryzykownych sytuacjach.

———————————————————————————————————————————

 

i-narkotyki-inni-biora-ty-nie-musisz

Autorzy: Maria Moneta Walewska, Joanna Wrześniowska

Tytuł: Inni biorą ty nie musisz.

 

Nastolatki niechętnie zaczynają rozmowy o narkotykach. A rodzice unikają takich dyskusji w obawie, że ośmieszą się przed własnymi dziećmi, wyedukowanymi na podwórku przez starszych kolegów. Zaletą tej publikacji jest nie tylko rzetelna wiedza o narkotykach i narkomanii, która pozwali rodzicom bez obaw zmierzyć się na argumenty z nastolatkiem. Autorki pokazują również, jak zauważyć „drugiego dno” w pytaniach dziecka, które stara się ukryć swój niepokój lub usiłuje powiedzieć rodzicowi, że zetknęło się już z bezpośrednio z narkotykami i że nie wie, co robią. Na końcu książki znajduje się spis placówek, w których można szukać pomocy, gdy boimy się, że sami nie zdołamy już rozwiązać problemu.

 

———————————————————————————————————————————

 

 

Literatura faktu Marihuana. Fakty. Marihuana. Mity

Autor: Mariusz Jędrzejko

Tytuł: Marihuana – fakty. Marihuana – mity.

[...] Narkomania marihuanowa jest ogólnoświatowym problemem społecznym, zdrowotnym, ekonomicznym i prawnym. Zważywszy na skalę używania tego narkotyku, a może to dotyczyć nawet 200 milionów ludzi rocznie, nie można obok tej kwestii przejść bez koniecznej refleksji. Czy skala tego zjawiska odzwierciedla kryzys moralności? Tak, ale tak samo odzwierciedlają go światowy problem alkoholizmu, przemocy, handlu ludźmi i organami, korupcji, szarej strefy, prostytucji, pornografii dziecięcej, pedofilii, seksturystyki, korupcji, szarej strefy, promocji homoseksualizmu, nowych odmian niewolnictwa, AIDS, biedy, głodu…

———————————————————————————————————————————

 

uwaga-narkotyki_163454

Tytuł: Uwaga narkotyki.

Opracowanie zawiera charakterystykę poszczególnych narkotyków, ich wpływ na zachowanie i zdrowie człowieka, informacje umożliwiające rozpoznawania zachowań osób znajdujących się pod wpływem narkotyków. Opracowanie wzbogacone jest w zestawienie literatury, która może być przydatna w pracy nauczyciela i pedagoga.

 

Publikacja wydana wspólnie z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.

 

 

———————————————————————————————————————————

 

narkomania-jako-zagroenie-widziane-z-perspektywy-antropologicznoetycznej_158567

 Autorzy: Jędrzejko Mariusz, Bożejewicz Wiesław, Sarzała Dariusz

Tytuł: Narkotyki jako zagrożenie widziane z perspektywy antropologicznej. Raport z badań

 

———————————————————————————————————————————

 

odlot-donikad-narkotyki-i-narkomania-b-iext22361374

 Autor: Wojciech Wanat

Tytuł: Odlot donikąd. Narkotyki i narkomania

Książka Wanata pt. Odlot donikąd. Narkotyki i narkomania to krótki wykład Autora zbudowany na solidnej podstawie własnych narkotykowych doświadczeń. Mamy tu właściwie poruszone wszystkie kwestie: od tzw. „pierwszego razu”, doznania, destrukcyjny wpływ na psychikę, charakterystyka różnych środków odurzających, po zagadnienia dotyczące polskiego rynku narkotyków oraz zadania stojące przed dwoma najważniejszymi środowiskami (które mają wpływ na „branie” lub nie ) czyli domem i szkołą. Jak duży jest to problem i myślę, że ciągle narastający, niech świadczy liczba stron w internecie poświęcona narkotykom, metodom odwyku czy profilaktyki. Bo jak sądzę, w tych czasach sztuką jest nie branie jakichkolwiek środków odurzających – lekkich czy ciężkich – niż branie. Dealerzy są praktycznie wszędzie; w twoim pubie, dyskotece, klubie osiedlowym, szkole, są nimi często twoi koledzy. Policyjne statystyki upierają się od lat, że w Polsce „bierze”, czyli zarejestrowanych w policyjnych czy monarowskich kartotekach narkomanów jest ok. 150 – 250 tys, a przecież wystarczy wejść nieraz na czaty czy strony „komentatorskie” i wymieniane taminformacje podają liczby rzędu 400 tys. do 1 mln osób uzależnionych. Liczby rzeczywiste mogą być myślę jednak o wiele większe. Oczywiście nie są to stricte nałogowi biorący codziennie narkomani, ale ludzie, kórzy, mimo, iż twierdzą, że „biorą” raz w tygodniu czy dwa, są w jakiś sposób od nich uzależnieni. Szczególnej estymy w wielu środowiskach studencko-artystycznych doczekały się marihuana, haszysz czy LSD. Wielu „czatujących” domaga się legalizacji marihuany, czyli tzw. popularnego skręta, nie zdając sobie sprawy, że rozluźniający i rozweselający dymek często prowadzi do następnych doświadczeń z czymś „cięższym” lub zwykłą chemią. Na te wszystkie niebezpieczeństwa zwraca uwagę w swojej pracy Wojciech Wanat dyskretnie wplatając w tekst swoje własne doświadczenia. Jak pisze na skrzydełku Wydawca zakończył je cykl terapeutyczny w Ośrodku Monaru w Głoskowie. Właściwie cały nakład tej książki powinno Ministerstwo Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwo Zdrowia wykupić od wydawcy i przekazać nieodpłatnie szkolnym pedagogom, nauczycielom, bibliotekom, bo okazuje się, że mimo wielu wysiłków różnych organizacji społecznych lub państwowych, wiedza o skutkach narkomanii jest ciągle szczątkowa, szczególnie na tzw. prowincji, a i nauczyciele obarczeni żmudną papierkową pracą nie mają na to czasu lub po prostu „uciekają” od poświęconych temu tematowi dodatkowych zajęć.

A sprawa jest bardziej niż poważna. Fatalna sytuacja na rynku pracy, związany z tym duży stres, z którym często stykają się w swoich domach młodzi ludzie, powoduje, że ich krucha i nieukształtowana jeszcze psychika „pęka”, nie wytrzymuje ciśnienia tylu problemów, do tego dochodzą problemy z nauką, nauczycielami, i wówczas najczęstszym „przyjacielem” pozwalającym odreagować ten jak mówią „syf” są narkotyki, alkohol.

Jak wiele zależy tu od rodziny, domowego azylu, myślę, że jeszcze ciągle niewielu rodziców zdaje sobie z tego sprawę, uważając, że to szkoła powinna ich dzieci wszystkiego nauczyć, również walki z uzależnieniami i psychicznymi kryzysami. A przecież to właśnie na ich oczach świat wartości tych młodych ludzi ulega ciągłej degrengoladzie, praktycznie nie istnieje. Sfera własnego bezpieczeństwa kurczy się; nigdy nie wiedzą, czy wybrana przez nich szkoła czy kierunek studiów zabezpieczy im możliwość pracy i godziwych warunków życia. To część problemów, które, jak pisze Wanat, decydują, iż młodzi ludzie sięgają po narkotyki. Drugim takim powodem zupełnie prozaicznym jest głupota, presja środowiska czy po prostu nuda. Te „sztuczne raje” zwykle prowadzą nas na skrai przepaści. To nawet nie czyściec ani piekło, bo te symbole są dość jasno określone, lecz przepaść, a właściwie spadanie. Ciągłe spadanie w przepaść własnego uzależnienia, i to niezależnie od tego, czy to będą narkotyki czy alkohol, spadanie na samo dno. A droga pod górę; by podnieść się i z powrotem nauczyć chodzi na własnych nogach, wspinać po stromej ścianie życia aby zobaczyć czystość i głębię nieba, to dopiero wyzwanie i arcytrudna sztuka.

Ale możliwe jest całkowite wyjście na powierzchnię. Doświadczył tego na własnej skórze Wojciech Wanat i warto przeczytać tę mądrą niedużą książkę, bo Autor pisze tu konkretnie o sytuacjach transgresyjnych, jakie odcisnęły się w jego psychice. A życiowemu doświadczeniu warto zaufać, bo poparte jest osobistą prawdą i trudem walki o siebie, o swoją przyszłość. Po prostu walki o życie, prawdziwe, nieudawane, godne istnienie w tym pięknym ale trudnym świecie.

 

———————————————————————————————————————————

 

 

narkomania-podrecznik-dla-nauczycieli-wychowawcow-i-rodzicow

 Autor: Zygfryd Juczyński

Tytuł: Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli i wychowawców.

 

Książka traktuje problemy narkomanii w sposób całościowy, biorąc pod uwagę złożone relacje zachodzące między jej uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Autor nie moralizuje, ale przedstawia fakty, opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki, będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży.Główny ciężar zmagania się z problemami narkomanii u dzieci i młodzieży spoczywa na rodzicach i pedagogach. Ta książka pomoże im:

? wcześnie dostrzec pojawiające się zagrożenia

? zapobiec uzależnieniu

? umożliwić niesienie skutecznej pomocy osobom już uzależnionym od narkotyków.

Podręcznik uwzględnia polskie uwarunkowania. Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej był recenzowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i uzyskał pozytywne opinie.

———————————————————————————————————————————

9798391595670

Autor: Krzysztof Zajączkowski

Tytuł: Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzależnień.

 

Ten poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i rodziców. Zawiera podstawowe informacje na temat prawidłowości rozwoju okresu dorastania oraz nikotyny, alkoholu, narkotyków a także sygnałów ostrzegawczych pojawiających się w zachowaniu dziecka, które powinny zaniepokoią każdego wychowawcę. Omówiono w nim błędy wychowawcze najczęściej popełniane przez rodziców oraz podano wskazówki i praktyczne zalecenia użyteczne w prowadzeniu „domowej profilaktyki uzależnień”.

———————————————————————————————————————————

 

i-my-rodzice-dzieci-z-dworca-centralnego

Autor: Krystyna Karwicka, Andrzej Ochremiak

Tytuł: „My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego”

 

Tę książkę dedykujemy rodzinom narkomanów, tym, którzy walczą z cierpieniem, próbują ratować nie tylko swoje dzieci, ale i siebie. Wielu z nich przegrywa, bo walczyli samotnie. Wielu zadręczać się będzie do końca swojego życia poczuciem winy. Ale czy to naprawdę oni są winni, że najważniejszym miejscem w życiu ich dzieci jest „bajzel” na Dworcu Centralnym? Kogo mają winią za swoje cierpienia, bezsilność, rozpacz? Chore, uzależnione dziecko? W tej książce nie chodzi jednak o szukanie winnych, a nawet szukanie przyczyn uzależnień dzieci i cierpień rodziców, od tego są psycholodzy, psychiatrzy, biegli w zgłębianiu ludzkiej duszy. Cel jest inny. Chcemy pokazać, jacy są rodzice dzieci z Dworca Centralnego. Miejmy nadzieję, że ich jednostkowe losy i losy ich dzieci posłużą innym za naukę.

———————————————————————————————————————————

 

i-zyc-pelnia-zycia-fenomen-siostry-elviry-swiadectwa-osob-wyzwolonych-z-uzaleznienia

Autor: Paulo Redi Marino Parodi

Tytuł: Żyć pełnią życia Fenomen Siostry Elviry – świadectwa osób wyzwolonych z uzależnienia

 

 

Byliśmy nieufni wobec kapłanów i zakonnic. Postrzegaliśmy ich jako istoty z innej planety. Z siostrą Elvirą było inaczej. Pokochała nas od pierwszej chwili, nasza przeszłość jej nie obchodziła. Tutaj odnaleźliśmy nareszcie pokój i pogodę ducha, staliśmy się zdolni wejść w swoje wnętrze. Odkryliśmy, że modlitwa absolutnie nie jest nudna. Lęk, który nas dręczył i który wiązał się z narkotykami, pieniędzmi, seksem – jednym słowem z bezmyślnym życiem, jakie wcześniej prowadziliśmy – znikał. Czuliśmy się szczęśliwi odkrywając nowy, inny świat.

 

Książka powstała jako próba polemiki z wieloma opiniami na temat narkomanii. Zarówno z tymi powszechnie obecnymi jak i z funkcjonującymi wśród ludzi zawodowo zajmującymi się leczeniem toksykomanów. Autor, były narkoman, dziś katecheta, zdecydowanie krytykuje ideologiczne przesądy oraz intelektualne mody, które obecnie wyznaczają główne trendy terapii uzależnień. Kompot jest przestrogą dla tych, którzy jeszcze nie biorą, choą mają ochotę i przesłaniem nadziei dla tych, którzy już się pogrążyli. To historia upadku, nawrócenia i powstania.

 

———————————————————————————————————————————

 

 

Dziekuje nie pale nie biore mini

 

Autor: Kryzsztof Zajączkowski

„Dziękuję… nie piję, nie palę, nie biorę. Profilaktyka uzależnień”

 

Broszura ma charakter krótkiego poradnika. Uczeń przeczyta o „błędnym kole” palacza, alkoholika, narkomana może rozpoznać (za pomocą minitestu) stopień uzależnienia dowie się, co należy zrobią, aby rzucią palenie, przestać pią oraz jak obronią się przed narkotykami.

Broszurę zamykają:

- wykaz poradni, w których uczeń uzyska pomoc

- spis telefonów zaufania

———————————————————————————————————————————

kompot-trudny-powrot-do-zycia-detko-tadeusz-dla-klientow-inbook-pl-mozliwa-dostawa-w-24h-gratis_0_b

Autor: Tadeusz Detko

Tytuł: Kompot. Trudny powrót do życia.

 

Książka powstała jako próba polemiki z wieloma opiniami na temat narkomanii. Zarówno z tymi powszechnie obecnymi jak i z funkcjonującymi wśród ludzi zawodowo zajmującymi się leczeniem toksykomanów. Autor, były narkoman, dziś katecheta, zdecydowanie krytykuje ideologiczne przesądy oraz intelektualne mody, które obecnie wyznaczają główne trendy terapii uzależnień. Kompot jest przestrogą dla tych, którzy jeszcze nie biorą, choć mają ochotę i przesłaniem nadziei dla tych, którzy już się pogrążyli. To historia upadku, nawrócenia i powstania.

———————————————————————————————————————————

przezwyciy-uzalenienie_22007

 

 

 

 

 

Aytor: Tom McGil

Tytuł: Przezwyciężyć uzależnienie. Poradnik dla rodziców.

 

Narkotyki są częścią współczesnego społeczeństwa. Wielu młodych ludzi pali marihuanę, zażywa amfetaminę, ecstasy, LSD czy nawet heroinę. Uzależnienie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, bardzo utrudnia wyrwanie się z niszczącego nałogu. Rodziny, które uważają, że są bezpieczne od tego zagrożenia, czynią tak na własną odpowiedzialność. Dla wielu spośród rodziców i bliskich, którzy widzą, jak ich krewni popadają w nałóg, jest to czas zmartwień i niepokoju, często jeszcze zwiększony przez brak wiedzy i własnego doświadczenia. Narkotyki nie były częścią życia rodziców, kiedy ci dorastali, i w konsekwencji mają oni nikłe pojęcie o ich zastosowaniu i skutkach. Jednym z pierwszych kroków na drodze do stawienia czoła nałogowi jest zdobycie wiarygodnych informacji. Przezwyciężyć uzależnienie to napisane przystępnym językiem kompendium podstawowej wiedzy na temat narkotyków, dzięki czemu rodzice będą mogli zareagować we właściwym momencie i w najskuteczniejszy sposób.

- Przyczyny zażywania narkotyków

- Mechanizm uzależnienia fizjologicznego i emocjonalnego

- Jakie narkotyki są najczęściej spotykane w Polsce

- Wady i zalety różnych dostępnych terapii

- Lista polskich instytucji zajmujących się narkomanią

 

———————————————————————————————————————————

 

 

harmonizujac napiecie mini

Autor: Jacek Bylica

Tytuł: Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień.

 

Poszukiwanie skutecznych sposobów zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży od środków psychoaktywnych (w tym wypadku alkoholu i narkotyków) na podstawie precyzyjnego rozpoznania zjawiska w triadzie diagnostycznej (diagnoza konstatująca fakty, diagnoza projektująca, diagnoza weryfikująca) jest jak nigdy dotąd koniecznością wymuszaną przez skalę problemu i generowanie negatywnych następstw wynikających z uzależnień lub z nimi związanych (np. przestępczość).

 

Decyzja Autora o doborze treści wynika z chęci ukazania korzyści, jakie można uzyskać, używając przesłanek sformułowanych w ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew do podejmowania środków zaradczych, projektowania programów i propozycji autorskich oraz rozwiązywania problemów uzależnień (ewolucja myśli naukowej w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji).

Jacek Bylica stara się poddawać krytycznemu oglądowi interpretacje i formułowane sądy, biorąc pod uwagę nie tylko zebrany przez siebie materiał badawczy, lecz także opublikowane wyniki badań innych autorów. Podkreśla znaczenie faktów pokazujących teorię napięcia R. Agnew jako ofertę dla praktyki pedagogicznej (i nie tylko pedagogicznej) służącej przekształcaniu postaw wobec patologii społecznej, rewizji sądów i opinii, budowaniu ?nowego? kształtu edukacji szkolnej. Praktyka ta jest także ważna ze względu na profilaktykę, która skupia się na powstrzymywaniu, uprzedzaniu z akcentem na mechanizmy psychospołeczne rozważane w kategoriach etiologicznych, a nie na oddziaływaniu objawowym, interwencyjnym, tak typowym dla obecnie podejmowanychdziałań.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Adama Stankowskiego

———————————————————————————————————————————

 

cudowny chłopiec mini

 

 

 

 

 

Autor: David Shef

Tytuł: Cudowny chłopiec

 

Opowieść ojca, znanego dziennikarza, o uzależnieniu narkotykowym syna. Próby leczenia nie przynoszą rezultatu, wydaje się, że sytuacja jest beznadziejna i zdolny, utalentowany chłopak nigdy nie wyjdzie z uzależnienia od metamfetaminy i innych narkotyków. A jednak zakończenie jest optymistyczne. Książka ważna, świetnie napisana.

———————————————————————————————————————————

uzaleznienia - geneza - terapia

Autor: Bohdan T. Woronowicz

Tytuł: Uzależnienie. Geneza, terapia, powrót do zdrowia.

 

Uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, gier hazardowych czy od pracy mają oczywiście zróżnicowane skutki dla zdrowia fizycznego, psychicznego i dla funkcjonowania społecznego. Wszystkie jednak są ograniczeniem wolności człowieka, odpowiedzialności za własne wybory, odpowiedzialności za swój własny los i za los osób najbliższych.

 

———————————————————————————————————————————

 

pamietnik-narkomanki-b-iext6178427

 

 

 

 

 

Autor: Barbara Rosiek

Tytuł: Pamiętnik Narkomanki

Pamiętnik jest zapisem prawdziwych przeżyć dziewczyny, później kobiety, która przeszła przez piekło uzależnienia i której, jako jednej z nielicznych, udało się zwyciężyć nałóg. Jest lekturą przejmującą, niejednokrotnie bardzo drastyczną, ale wobec zagrożeń, jakie niesie narkomania – konieczną. Jest świadectwem i przestrogą, które kierujemy do wszystkich: młodzieży, rodziców, wychowanków.