UWAGA !
Uprzejmie informujemy, że uchwałą z dnia 29.12.2022 roku, Stowarzyszenie Pomoc 2002 zostaje rozwiązane.
Roszczenia wobec likwidującego się Stowarzyszenia można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 roku pod numerem telefonu 600012833.

Czytelnia

SKŁAD PAPIEROSA

W skład dymu tytoniowego, który jest głównym produktem spalania tytoniu zawartego w papierosach, wchodzi ponad 4000 związków chemicznych.Ponad 40 z nich to substancje rakotwórcze. Poniżej część składników dymu tytoniowego:

 

Aceton – rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów.

Amoniak – stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych.

Arsen – stosowany także jako popularna trutka na szczury i inne gryzonie.

Benzopiren – związek o właściwościach rakotwórczych, wykorzystywany w przemyśle chemicznym.

Butan – gaz pędny, używany do wyrobu benzyny.

Chlorek winylu – związek używany np. do produkcji plastiku. Posiada właściwości rakotwórcze.

Ciała smołowate – są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych u człowieka.

Cyjanowodór – kwas pruski, gaz używany przez hitlerowców w komorach gazowych do masowego ludobójstwa.

DDT – insektycyd polichorowy.

Dibenzoakrydyna – używana przy produkcji barwników. Posiada właściwości rakotwórcze.

Dimetylonitrozoamina – związek wykorzystywany w przemyśle chemicznym.

Fenole – niszczą rzęski nabłonka wyściełającego oskrzela. Rzęski te oczyszczają wdychane przez człowieka powietrze i chronią drogi oddechowe przed przenikaniem przez ich ściany substancji i związków chemicznych oraz mikroorganizmów, np. wirusów.

Formaldehyd – związek stosowany m.in. do konserwacji preparatów biologicznych, np. żab.

Kadm – silnie trujący metal o właściwościach rakotwórczych.

Metanol – silne trujący związek chemiczny, używany do produkcji benzyn silnikowych.

Naftyloamina – wchodzi w skład barwników, używanych w przemyśle drukarskim. Posiada właściwości rakotwórcze.

Nikotyna – działa obkurczająco na ściany naczyń kwionośnych (w tym także naczyń wieńcowych zaopatrujących serce), zwiększa ciśnienie krwi, jest odpowiedzialna za niefizjologiczne przyspieszenie akcji serca oraz zaburzenia rytmu serca, a także wpływa negatywnie na gen p53, który powstrzymuje niekontrolowany rozwój komórek, czyli powstawanie nowotworów.

Piren – związek używany w syntezie organicznej.

Polon – radioaktywny pierwiastek. Posiada właściwości rakotwórcze.

Tlenek węgla (czad, CO) – zmniejszając zawartość tlenu we krwi, w znaczny sposób utrudnia pracę serca i dotarcie tlenu do różnych części i narządów organizmu człowieka. Jest to związek będący bezpośrednią przyczyną śmierci wielu osób w czasie pożarów.

Toluidyna – stosowana w syntezie chemicznej. Posiada właściwości rakotwórcze.

Uretan – związek o właściwościach rakotwórczych.